โซลูชั่น จากสินค้าของเรา - door interlock , Fingerprint & IP Camera CaptureDoor Interlocking Systems

Door Interlock - 2 ถึง 4 ประตู

ระบบ Door interlock เป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการควบคุมพื้นที่ทางเข้าออกที่ต้องการความปลอดภัย อย่างเช่น ทางเข้าออกประตูห้อง เก็บสินค้า หรือห้องปลอดเชื้อ clean room ที่จำเป็นต้องปิดประตูที่เปิดอยู่ จึงจะเปิดประตูอีกบานได้

มีให้เลือกตั้งแต่ 2 ประตู ถึง 4 ประตู เปิดโดยการกดปุ่ม Exit Switch สามารถหน่วงเวลาในการเปิดประตูได้ ตั้งแต่ 1 - 20 วินาที มี Emergency override Key สำหรับตัดการทำงานเพื่อให้ประตูทุกบานเปิดได้ปรกติ โดย Door interlock นั้นสามารถติดตั้งใช้งานได้หลายรูปแบบตามความต้องการของผู้ โดยเน้นหลักการทำงานที่ว่า "เมื่อประตูบานหนึ่งเปิด ประตูที่เหลือจะไม่สามารถเปิดได้ จนว่าประตูบานที่เปิดจะถูกปิดลง"

>> คลิกดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ระบบ interlock


 

Card and Fingerprint Door Access Systems and IP Camera Capture

ระบบเปิดปิดประตูด้วยนิ้วและบัตรพร้อมด้วยการจับและบันทึกภาพ ผ่าน กล้อง IP Camera

ระบบสำหรับควบคุมการผ่านเข้าออกประตู ออกแบบมาให้สามารถควบคุมสิทธิ์ การผ่านเข้าออกประตูตามช่วงเวลา ตาม Time Zone ทำงานด้วยชุด Door Controller Lift Controller ที่ออกแบบมาให้รองรับ ทั้งการใช้ บัตร Proximity บัตร Mifare บัตร HID ลายนิ้วมือ และปุ่มกด

โปรแกรมจัดการที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งานละการควบคุม การจัดการผู้ใช้งานไปยังประตูที่ต้องการ มีชุด จัดเก็บลายนิ้วมือที่ส่วนกลาง สามารถ link ข้อมูลไปยังระบบ IP Camera แบบ HD เพื่อใช้ในการจับภาพแบบ Real-Time เมื่อมีการผ่านตามประตูหรือจุดที่มีการตั้งค่าไว้ ระบบจะบันทึกคลิปวีดีโอสั้นๆ ในช่วงที่มีการผ่านใช้ประตู เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเสริมความปลอดภัยใหักับ ระบบอย่างเต็มที่

>> คลิกดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม ACP Door controller Board , inBio Door Controller boad , Lift Controller , Card Reader , HID Reader , TF1700 , SC700 , TimeOne 

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ประตูคีย์การ์ด นาฬิกายาม แขนกั้น 3 ขา ประตูอินเตอร์ล็อค ต้องที่ Time Access Solution