ตาราง เปรียบเทียบ เครื่องสแกนใบหน้า โดย TimeAcccess

คุณสมบัติ - รุ่น Face 100 , MB10-VL Face 100 , MB10-VL WiFi MB20 ระบบ IR MINI-TA eFace10 wifi - รุ่นพิเศษ Face Scan 3000 , MB40-VL Mini AC / ID / Intercom SMART AC1/ID
รูปภาพ Face 100 , MB10-VL เครื่องสแกนใบหน้า Face 100 , MB10-VL เครื่องสแกนใบหน้า MB20 เครื่องสแกนใบหน้า ระบบ IR Face scan 3000 / MB40 เครื่องสแกนใบหน้า eFace10 wifi เครื่องสแกนใบหน้า Face scan 3000 / MB40 เครื่องสแกนใบหน้า Mini AC / ID / Intercom เครื่องสแกนใบหน้า SMART AC1 เครื่องสแกนใบหน้า
ระบบเริ่มต้น ใบหน้า / นิ้วมือ ใบหน้า / นิ้วมือ ใบหน้า / นิ้วมือ ใบหน้า ใบหน้า ใบหน้า / นิ้วมือ
ใบหน้า / ฝ่ามือ / บัตร ใบหน้า / นิ้วมือ / บัตร
ใช้งาน ลงเวลา ลงเวลา ลงเวลา ลงเวลา ลงเวลา / เปิดประตู ลงเวลา / เปิดประตู
ลงเวลา / เปิดประตู ลงเวลา / เปิดประตู
ใส่แมส สแกน
ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ได้ ได้ ได้
ได้ ได้
ใบหน้า
100 100 200 800 500 3,000
800 6,000
นิ้วมือ
500 500 500 ไม่ได้ ไม่ได้ 3,000
ไม่ได้ 3,000
ฝ่ามือ
ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้
800 ไม่ได้

อ่านบัตร
ออฟชั่น
ออฟชั่น
ไมได้
ไมได้
ออฟชั่น
ออฟชั่น
ได้ ได้
เก็บ logs
50,000
50,000
50,000
150,000
150,000
100,000
150,000 100,000
เชื่อมต่อ
LAN / USB
LAN / USB / WiFi
LAN / USB
WiFi
WiFi / LAN / USB
WiFi / LAN / USB
WiFi / LAN / USB WiFi / LAN
ส่ง Line ไม่ต้อง เปิดโปรแกรม ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้ ได้
ส่ง Line ข้อความ ข้อความ ข้อความ ข้อความ / รูป ข้อความ / รูป ข้อความ / รูป ข้อความ / รูป ข้อความ / รูป
ขนาดจอ
2.8 นิ้ว
แบบปุ่มกด
2.8 นิ้ว
แบบปุ่มกด
2.8 นิ้ว
แบบปุ่มกด
3 นิ้ว
จอสัมผัส
4.3 นิ้ว
จอสัมผัส
2.8 นิ้ว
แบบปุ่มกด
4 นิ้ว
จอสัมผัส
5 นิ้ว
จอสัมผัส
ควบคุมประตู ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ พื้นฐาน Exit / NO / NC พื้นฐาน Exit / NO / NC Full Access
50 Time Zone
10 Group
32 Holiday
Full Access
50 Time Zone
10 Group
32 Holiday
บันทึกเวลานอก TimeZone ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ได้
กำหนดวันสินสุด การผ่านเข้าออก
(การให้สแกนได้ถึงวันที่กำหนด)
ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ไม่ได้ ได้
ระยะการสแกน 0.3-1 เมตร 0.3-1 เมตร 30-45 เซน 0.3-1.5 เมตร 0.3-1.5 เมตร 0.3-1.5 เมตร 0.3-1.5 เมตร 0.3-2 เมตร
ไฟฟ้า 5V. 5V. 5V. 5V. 12V. 12V. 12V. 12V.
. . . . . . . . .

เลือนดูเพิ่มเติม ->